Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

 

Mandag den. 9. og 16. og 23. og 30. marts samt mandag den. 13. april

 

Derudover praktik i bigården lørdag den 25. april kl. 10:00 – 13:00

 

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

 

Alle aftener fra kl.: 19:00 til kl. 22:00

 

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de to erfarne biavlere og instruktører, som også i år vil undervise på begynderkurset:

Bent Povlsen,

Tlf. 65 96 79 74 eller 40 15 63 04

Lars Fischer

Tlf. 40 42 34 65

 

Har du allerede bestemt dig og vil du gerne tilmeldes begynderkurset, så send en mail til Helle Sehested på mail: hsehested@mail.dk

 

Vestfyns Biavlerforening vært er vært ved sæsonens første vintermøde:

 

"Gør det selv"-dronninger

 

Tirsdag den 25. november 2014

 

Tonny Tychsen er indehaver af Ellum Biavl, hvor der hvert år produceres en masse honning og en masse dronninger. Men man skal jo starte et sted, så Tonny vil fortælle om de forskellige måder, man kan lave dronninger på, fra den simpleste til den professionelle.

 

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dronning man vælger til dronningemor. Tonny har stor erfaring i dette og vil fortælle, hvordan man skal vælge sine dronningemødre, uanset om det er første eller treogtyvende gang, man prøver.

 

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

 

Vintermøderne koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. pr. person, og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød og lignende. Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00. Tmelding er ikke nødvendig.

Generalforsamling 2014

 

Stort fremmøde var også kendetegnede for dette års generalforsamling. Ca. 60 medlemmer af Nordfyns Biavlerforening deltog i generalforsamlingen, som startede med at vi fik suppe. En god tradition, "uden mad og drikke duer helten ikke" var der én som bemærkede, med antydning af at mætte maver er en forudsætning for en god generalforsamling.

 

Helle Sehested nævnte i beretningen, at vi nu er 157 medlemmer i foreningen. Hun orienterede også om de mange aktiviteter, som foreningen har gennemført i løbet af året. "Nordfyns Biavlerforenings høje aktivitetsniveau er kun muligt, fordi vi har så mange aktive og engagerede frivillige i foreningen. Tak til alle der bakker op om foreningens aktiviteter", udtalte Helle. Efter beretningens godkendelse blev regnskab og budget fremlagt af Per. Regnskab og budget blev også godkendt.

 

Bent Povlsen fremsatte to forslag, som gav en engageret debat om, hvordan vi bliver bedre til at strukturere, de udstillinger vi deltager i samt hvilke betingelser, der skal gælde for kursisterne på begynderkurserne. Forslagene blev ikke vedtaget, men de skabte en god dialog om, hvad vi vil med Nordfyns Biavlerforening.

 

Der var også lidt udskiftning i bestyrelsen. Gert og Thomas blev valgt ind i bestyrelsen, og Anne Louise og Svend Erik blev valgt til supleanter.

 

 

Efter generalforsamlingen afholdt vi honningkokurrence. 19 honninger deltog i konkurrencen. Koncentrationen var stor, når man ihærdigt forsøgte at udskille de forskellige smagsnuancer, som der er i de forskellige honninger. Honningkonkurrencen er en ideel ramme for at udveksle synspunkter om smag, duft og honningkvalitet.

 

Lars Stahl fik førstepræmien for sin honning, Solens Hjerte kom ind på en anden plads og trediepræmien gik til Annette og Edmund. Tillykke til vinderne og tak til Skovs Biavl, Honninggården og Swienty for de fine gaver de havde doneret til vinderne.

I foråret blev der investeret i en ny slynge og de to gamle slynger blev solgt på generalforsamlingen. Her bliver den ene af slyngerne grundigt efterset.

 

 

-kae

Danmarks bedste honning

 

Så gjorde de det igen. Solens Hjerte scorede både guldmedalje og æresmedalje for deres honning på årets Food Contest i Herning. Det er bare flot og et stort tillykke til jer med den anerkendelse i har fået for jeres honning fra toppen af Odense. I 2013 fik de sølvmedalje på Apimonda-kongressen i Ukraine.

 

Selv siger Lars og Zofuz om deres honning at: "Honningen kommer fra Odenses højst beliggende bigård, som ligger på sjette sal på taget af First Hotel Grand i centrum af byen. Herfra har bierne besøgt byens frugttræer og udforsket byhavernes kulørte skatkammer af blomstermangfoldighed. Denne nektarsammensætning giver honningen et kraftigt sydlandsk strejf og gør den til en intens og spændende oplevelse. "

 

Billeder siger mere end tusinde ord, så her kommer lidt billedmateriale fra præmieoverækkelsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Bedste honning, kommer fra toppen af First Hotel Grand.

Zofuz og Lars fremviser stolt deres guldmedalje.

Præmieringen blev overrakt af Prins Joakim. Mon ikke Zofuz anbefaler prinsen at deltage i begynderkursus i Nordfyns Biavlerforening, hvis han vil være biavler ;-)

 

 

Åben bigård

 

"Vi har haft gode erfaringer med Åben Bigårdsdagen. Medlemmerne bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge dagen. Det giver frihed til at realisere arrangementet på mange forskellige måder", udtaler Helle Sehested fra Nordfyns Biavlerforening.

Helle Sehested fremlagde et forslag til at afholde Åben Bigård-dag på landsplan. "I 2013 havde vi succes med at afholde Åben Bigård på Nordfyn. På den baggrund kunne det være en god ide at udbrede ideen til resten af landet." udtalte Helle og fortsatte "Det er en god anledning til at udbrede kendskabet til biavl og bierne".

Helle Sehested foreslog i øvrigt, at initiativet kunne erstatte eller slås sammen med Honning-jordbærdagen.

 

Åben Bigård-dag er også en mulighed for medlemmerne at promovere honning og biavl på de enkelte medlemmers egne præmisser. En biavler vælger måske at slynge honning på dagen, mens en anden biavler måske hellere vil vise bierne frem og fortælle om dem i et observationsstade. Åben Bigård-dag åbner op for mere frihed for den enkelte biavler til selv at vælge, hvordan han eller hun synliggør sin biavl, mens foreningen bakker op om dagen med pressemeddelelser, annoncer, kampagnemateriale etc.

 

Der var positiv opbakning til forslaget, andre biavlerforeninger havde erfaringer med at lave noget tilsvarende.

 

 

Det Centrale Bigårdsregister

 

Det Centrale Bigårdsregister (CBR) er stadig et upopulært register. Mange kritiserede systemet for at være ustabilt og for at have en mildest talt elendig brugergrænseflade. "Selv erfarne IT-brugere har store problemer med at bruge CBR" udtalte en af deltagere. NaturErhvervsstyrelsen er ansvarlig for systemet. Gentagne gange har DBF orienteret styrelsen om de store problemer, der er med CBR. "Det er ikke brugerne, men systemet, som ikke er godt nok" fastslog Knud Graaskov, der i øvrigt kunne oplyse, at styrelsen har planer om at gøre CBR obligatorisk, så alle biavlere skal registrere deres bier i systemet. NaturErhvervsstyrelsen vil sikkert også stille krav om, at biavlerne betaler en afgift til systemet.

 

 

Uddannelse

 

"I et forum som formandsmødet er det oplagt at diskutere mere overordnede visioner for de forskellige arbejdsområder i DBF. Vi er fire biavlere som var i Irland til biavlskonference i sommers. Det var meget inspirerende. Især var det interessant at opleve den irske biavlerforenings uddannelsespolitik. Derfor har vi på formandsmødet præsenteret et oplæg til diskussion af DBFs uddannelsesvisioner", fortæller Helle Sehested, som er en af forslagsstillerne til oplægget.

 

Klaus Andersen fra Vejle og omegns biavlerforening er en af de andre forslagsstillere, som i dette videoklip fortæller lidt om tankerne bag oplægget.

 

 

Bier i haven

 

På formandsmødet blev der også orienteret om to fokusdage, der handlede om, hvordan man holder bier i haven. I Århus og København i september deltog ca. 65 biavlere i et aftenarrangement om biavl i byen og hvilken betydning det har for bierne, bestøvning og for honningen. Nordfyns Biavlerforening er en lokalforening forankret ude på landet, alligevel har vi en del medlemmer i byen og som har bier i byen og i parcelhushaven. Måske vil DBF afholde en fokusdag om bybiavl eller biavl i haven til næste år i Odense.

 

Det var i korthed lidt om, hvad der foregik på formandsmødet i oktober 2014. Et godt møde der blev afholdt i en god og afslappet atmosfære.

 

-kae/2014

Obligatorisk registrering i det Centrale Bigårdsregister

 

Økologisk biavl, uddannelse af biavlere, det Centrale Bigårdsregister, Åben Bigård var nogle af emnerne for det årlige formandsmøde, som blev afholdt i Kolding lørdag d. 25. oktober. Formænd og næstformænd fra lokalforeningerne under Danmarks Biavlerforening (DBF) var samlet for at diskutere aktuelle spørgsmål for dansk biavl i dag.

 

 

Økologisk biavl

 

"Rigide fortolkninger af de økologiske bestemmelser forhindrer i praxis danske biavlere i at drive økologisk biavl", udtalte Knud Graaskov.

 

I andre lande er man langt mindre restriktive i fortolkningen af de økologiske regler, hvilket betyder, at danske honning-grossister importerer 600 tons økologisk honning om året, som mærkes med det røde øko-mærke og bliver solgt som økologisk honning, selvom det ikke opfylder de danske myndigheders krav til økologisk honning.

 

"Der er skabt et ulige forhold, som ikke til at leve med", udtalte Knud Graaskov, som i dette lille videoklip præciserer og uddyber problemstillingen (undskyld baggrundslarmen).

 

Vintermøder

 

Også i år afholder vi vintermøder om forskellige aktuelle emner indenfor biavl i samarbejde med andre fynske biavlerforeninger. Programmet er færdigredigeret og kan hentes fra dette link: Vintermøder 2014 .

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 11. november kl. 18:30

på Produktionshøjskolen, Odensevej 55, i Søndersø.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af regnskab

 

4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges, herunder

 

fastsættelse kontingent for det kommende år til NBF

 

5. Forslag fra medlemmer

 

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

 

På valg er:

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

• Antonia Kløvedal (genopstiller ikke)

 

• Klaus Ankerstjerne (genopstiller)

 

• Peter Lundager (genopstiller ikke)

 

Suppleanter

 

• Gert Skovgaard (genopstiller)

 

• Vakant

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

 

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Inden generalforsamlingen serveres traditionen tro suppe.

 

Traditionen tro vil der også i år være konkurrence om foreningens bedste honning. Der er kun èn kategori, nemlig almindelig rørt honning. Men hvis du har en specialhonning må du gerne tage den med, så alle kan smage den.

 

Honning til honningbedømmelsen kan indleveres hos Erik Larsen, Engvej 3, 5462 Morud, Peter Lundager, Rugårdsvej 944, Skovsgaard, 5471 Søndersø eller Helle Sehested, H. C. Andersensgade 16, 5000 Odense C, senest mandag den 27. oktober

 

Der er præmier og diplom til de 3 bedste honninger. Inden honningbedømmelsen vil dommerkomiteen kort fortælle om, hvordan man bedømmer honning.

 

M.v.h. Bestyrelsen

ANNONCE

 

Fyns største biavlerforening søger et antal engagerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Du bliver en del af en aktiv og engageret bestyrelsen. Har du lyst til foreningsarbejde, har du nye ideer og er du indstillet på at give et nap med engang imellem til arrangementer er jobbet noget for dig.

 

Manglende bestyrelseserfaring er ingen hindring, da der vil være oplæring. Det vigtigste er, at du har engagement, er samarbejdsvillig og har tid og lyst til arbejdet.

 

Alle, uanset køn, etnicitet og alder opfordres til at søge.

 

”Ansættelsessamtale” finder sted på generalforsamlingen tirsdag den 11. november på Produktionshøjskolen i Søndersø.

 

Evt. nærmere oplysninger kan fås hos formanden, Helle Sehested, på tlf. 2015 3782.

Hjemmesiden er lidt ustabil

 

Vores webhotel-udbyder har fundet på at opdatere deres hjemmeside-værktøj. Det betyder desværre, at der forekommer fejl og unøjagtigheder på vores hjemmeside. Vi håber på jeres tålmodighed, fejlene vil blive rettet så hurtigt som muligt.

 

 

Test din viden om biavl

Nogle af de danske deltagere på årets sommerskole i Irland blev så inspirerede, at de er gået i gang med at lave nogle spørgsmål, hvor man kan teste sin viden om biavl. Det er planen, efterhånden, at lave spørgsmål for hver måned, hvor der er aktiviteter knyttet til biavlen. Testen er især beregnet til nye biavlere, men andre kan forhåbentlig også få glæde af den.

Du finder testen via dette link: biavlstest og tryk på dobbeltpilen nederst til venstre. Skriv gerne, at du kommer fra Nordfyns Biavlerforening, så vi kan se, hvor mange i foreningen, der har prøvet testen. Send også gerne kommentarer til testen, positive såvel som negative, til Helle Sehested hsehested@mail.dk

 

Kræmmerplader - har du husket at hente dine kræmerplader

På sommermødet i mandags fik de fleste udleveret deres kræmmerplader. Der er dog stadig enkelte, som endnu ikke har afhentet deres kræmmerplader. Er du en af dem, der mangler at hente, så kan de afhentes hos Peter Lundager, Rugårdsvej 944, Skovsgårde. Peter har temmelig travlt lige nu, så ring på Peters telefon: 64 83 10 58 eller 40 28 42 04 inden du kører hjemmefra, så du ikke kører forgæves.

Sommermøde mandag den 28. juli kl. 19.00

Besøg hos Dan Fjordvang og oplæg af konsulent Flemming Vejsnæs, DBF

Sted: Hasmarkmosen 34, Hasmark, 5450 Otterup

Vi besøger Dan Fjordvang, som er hobby-biavler og har haft bier i mange år. Hvis navnet Fjordvang virker bekendt, så er det fordi Dan´s forældre har Fjordvang Frugtplantage.

Efter at have set til Dan´s bier kører vi til Skeby Forsamlingshus, Skebyvej 50.

Efter kaffen vil Flemming Vejsnæs fortælle om biers sygdomme med særlig fokus på bekæmpelse af varroa.

Flemming er involveret i en række forsøg og projekter om varroa-bekæmpelse. Målet er at finde nye metoder samt tilpasse eksisterende metoder til at bekæmpe varroa-miden. Flemming vil komme med en status på, hvordan det står til med de bekæmpelses- metoder vi bruger i dag. Han vil give gode råd og vejledning samt svare på spørgsmål fra både nye og gamle biavlere.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

Rosenfestival første weekend i august

Mød os på Rosenfestivalen d. 2. og 3. august i Bogense. Ser mere om festivalen på dette link: Rosenfestival

Vores stand på Rosenfestivalen i 2012 var også velbesøgt.

Sidste nyt om os og vores bier:

 

Honning køber man da lokalt

 

fastslår Bo Skov i en flot reportage i Fyens Stiftstidende d. 15. juli, se dette link: Honning køber man da lokalt 

 

Danmarks Radio bringer samme dag en artikel om lokale bier, de er mere robuste til at modstå sygdomme, se dette link: robuste lokale bier

 

Torsdag den 31. juli kl. 19 i Rudkøbing

Langeland Biavlerforenings blomsterfrøprojekt

Langelands Biavlerforening inviterer de fynske biavlerforeninger til markvandring og besigtigelse af deres blomsterfrøprojekt, der startede sidste år. Projektet har flere marker på Langeland, men denne aften besøges marker på Nordlangeland.

Mødested: P-pladsen ved Ørstedskolen, H.C. Ørstedvej 10, 5900 Rudkøbing. Derfra køres i privatbiler til de forskellige parceller på Tranekærs og Charlottenlunds jorde.

Øl og vand kan købes.

Langelands Biavlerforening vil gerne have et nogenlunde overblik over, hvor mange, der kommer, så hvis du kommer, må du gerne give en melding til Klaus Ankerstjerne på e-mail: ke@aigis.dk eller telefon: 2086 5492 senest tirsdag den 29. juli.

Samkørsel til Langeland kan evt. aftales på sommermødet, mandag den 28. juli.

Læs mere om projektet her http://langelandsbiavlerforening.dk/?page_id=112 eller se indvielsen af projektet i august 2013 på: https://www.youtube.com/watch?v=Srp4xNk5lsU&feature=youtu.be

Krämer-plader

Hvis du ikke fik bestilt krämerplader på sidste sommermøde kan du nå at bestille hos Palle Brink Larsen senest den onsdag den 16. juli. Tlf. 41254838 eller e-mail berta@barskeberta.dk

Pladerne udleveres på sommermødet den 28. juli.

60.000 bier byder dig velkommen!

Det er sommer og bierne har travlt. De henter pollen og nektar fra blomsterne i haven, på mark og i naturen. Midt i al denne travlhed holder medlemmer af Nordfyns Biavlerforening "Biernes dag” søndag d. 22. juni kl. 13:00 til 17:00. Her kan nysgerrige og interesserede besøge en bigård og se og høre om, hvordan bierne bor og lever.

På ”Biernes dag” vil biavlere fortælle om fascinationen ved biavl, og det vil være muligt at få informationer om både bier, biavl og det at være biavler.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt næstformanden for Nordfyns Biavlerforening, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492

Besøg os på det fynske dyrskue 2014:

Kom endnu tættere på bierne

I weekenden d. 13. til d. 15. juni er Nordfyns Biavlerforening til dyrskue i Odense. Sammen med fire andre gode fynske biavlerforeninger har vi en stand, hvor vi fortæller om biavl samt sælger honning og andre biavlsrelaterede produkter. Kig forbi og få en snak med de fynske biavlere på stand-nummer: 472.

Se mere om dyrskuet på www.http://detfynskedyrskue.dk/

Sommermøde: Mandag den 16. juni kl. 19.00

Deltidsbiavl og nyt på materialefronten - besøg hos Peter Lundager og oplæg af Swienty

Sted: Rugårdsvej 944, Skovsgårde, 5471 Søndersø

Vi besøger Dorte og Peter Lundager i Skovsgårde, som driver deltidserhvervsbiavl med ca. 150 produktionsfamilier. Dorte og Peter driver deres biavl med at udleje bier til bestøvning. Honningen sælges primært til detail- og specialbutikker. Der bliver mulighed for at se et forholdsvis nyt slyngerum.

Der vil være besøg af en repræsentant fra Swienty, som vil fortælle om nyt på materialefronten. Swienty er en af de største forhandlere af bi-materiale i Danmark. De har eget værksted og producerer selv en del materiale til biavlerne.

Efter, at vi har besøgt Dorte og Peter, kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi får kaffen.

Har du en bisværm?

Bisværme er bisamfundenes måde at  formere sig på. Og her først på sommeren kan der være mange bi-sværme. Har du en sværm du gerne vil af med, så kontakt den nærmeste sværmhenter på Danmarks Biavler forenings sværmhenterliste, som du kan se fra dette link : sværmhenterliste

Sommermøde: mandag den 12. maj kl. 19.00

Besøg hos Lena og Christian Jørgensen og oplæg ved månedens skribent, Anders Blæsild

Sted: Lindøhoved 34, Jersore, 5400 Bogense

Lena og Christian var med på begynderholdet sidste år, etablerede bigård på Lindøhoved og sluttede året med at få deres honning bedømt som Nordfyns bedste på generalforsamlingen i november.

De vil vise os deres bigård og fortælle om det første år som biavlere. Derefter kører vi til Jersore Forsamlingshus og drikker kaffe.

Efter kaffen fortæller Anders Blæsild, der er månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, om sit virke som biavler og vil bl.a. komme ind på sine erfaringer med den praktiske side af dronningeavl og om sin drift af overvintrings-kasser.

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

Bagagerumsmarked: Sælg eller køb biudstyr

Der er "bagagerumsmarked" hos Bo Skov, Skovs Biavl, Lindevej 26, 5474 Veflinge, på lørdag, den 10.majkl. 10 - 13.  

Har du noget bimateriel, du ikke længere bruger, så er der måske en anden biavler, der lige netop mangler det. Står du og mangler noget udstyr, kan du måske finde det lige netop her. Bo holder selvfølgelig også åbent i butikken, så du kan købe det, du ikke finder i et af bagagerummene!

Kom og gør en god handel!

Program for sommermøder 2014

Fire spændende sommermøder er planlagt for den kommende sæson. På det første sommermøde d. 12. maj får vi besøg af månedens skribent i Tidsskrift for Biavl Anders Blæsild. D. 16. juni kommer en repræsentant fra Swienty til Nordfyn og fortæller om biavls-materiel. D. 28. juli er Flemming Vejsnæs (konsulent i DBF) inviteret til at fortælle om biernes sygdomme og sundhed. Og på det sidste sommermøde d. 18. august kommer DBFs nye sekretariatsleder forbi og fortæller om arbejdet i DBF. Det ny sommermødeprogram kan downloades fra dette link: Sommermøder 2014

Ø-parring

Renparringsstationen på Orø blev sidste år udsat for kontaminering. En ny biavler på øen var ikke vidende om, at der var en renparringsstation på øen og havde fået bifamilier med dronninger, som ikke var fra renparringsstationen. Vi har alle et ansvar for at den slags situationer ikke opstår igen. På Nordfyn har Per Carton en renparrinsstation på Enebærodde. DBF har udsendt en vejledning om renparringssationer i Danmark. Du kan hente dokumenterne fra disse link:

Oversigt over renparringsstationer i Danmark

Lovtekst om parringsområde

Powerpoint om renparring

Tekst til PowerPoint om renparring

Vintermøde:

Jakob Germundsson – Min biavl i teori og praksis

 

Onsdag den 26. marts klokken 19.00, Nyborg

 

Mange af jer kender sikkert Jakob gennem “Månedens arbejde“ i 2011. Han startede i 1995 med trugstader, men er senere gået over til opstabling, så han har erfaring på flere planer, både som hobbybiavler og efterhånden også som erhvervs- og dronningavler.

 

Kom og få nogle input til din biavl og nogle forslag til, hvorfor dine bier og dit honning ikke altid lever op til dine forventninger, hvordan du lærer at bære mindst muligt, fremstilling og salg af diverse biavlsrelaterede produkter osv. Og kom gerne med spørgsmål.

 

Jakob har doneret et par befrugtede dronninger (2014) og nogle glas bolsjer, som bliver udtrukket på indgangsbilletten.

 

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg.

Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

 

Biavlskonference og generalforsamling i DBF

Omkring 150 biavlere fra hele landet var mødt op til den årlige biavlerkonference i Odense d. 14. og 15. marts.

Sidste nyt fra den årlige biavlskonference og generalforsamling i DBF, klik her: biavlskonference og generalforsamling

Vintermøde:

Magnus Bohr – Biernes adfærd – målt på pollen og nektar

Teorierne bag forskningen vil blive søgt formidlet på et niveau, så alle kan være med. Hvis der er tid, vil han desuden fortælle om kommende projekter, som vil indeholde bestøvning af den vilde natur, bevarelse af biodiversitet og formidling.

Magnus Bohr er mere biavler end honningavler, hvilket burde give nogle gode diskussioner, da vi alle stræber efter fredelige og sunde bier, som samtidig giver et stort honningudbytte.

Sted: Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330 Munkebo

Tirsdag den 25. februar klokken 19.00, Munkebo

 

Magnus Bohr vil fortælle om de biokemiske balancer (hormoner) i bierne, og om hvordan disse hormoner kommer til udtryk i biernes adfærd. Dette omhandler både pollen- og nektarindtagelsen, og den deraf afgørende vinteroverlevelse eller mangel på samme.

Lav lys af bivoks

Har du lyst til at lære at rulle, støbe og dyppe bivokslys? Så meld dig til Nordfyns Biavlerforenings minikursus. Du får mulighed for at lære og afprøve, hvordan man laver forskellige typer vokslys.

Tid: Lørdag den 8. marts kl. 13.30 - 16.30

Sted: Ubberup Skole

Undervisere: Hanne Greve, Ebba Jørgensen og Palle Brink Larsen, der vil undervise i hver deres teknik.

Pris: 100 kr., der inkluderer en portion voks, væger, kaffe/te og kage

Tilmelding til Helle Sehested, på tlf. 2015 3782 eller på mail: hsehested@mail.dk senest fredag den 28. februar.

Snedker-workshop for biavlere

Succesen fra sidste år med at lave snedker-workshop vil vi gentage i år.

Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne workshop mødes vi for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge, eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre. Villy og Bent vil også i år være tovholdere på workshoppen.

Tid: Workshoppen afvikles over fem lørdage med start lørdag d. 8. februar kl. 13:00 til 17:00. Første lørdag vil gå med at planlægge, hvad vi vil lave i workshoppen.

Sted: Vi mødes i sløjdlokalet på Ubberud Skole.

Pris: det koster kr. 25,- pr. gang, samt betaling for materialeforbrug.

Tilmelding hos: Villy, mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger.

Efterlysning

Teltdugen til vores gamle pavillion er blevet væk, ved du hvor den kan være, så kontakt palle (Tlf 41 25 48 38) eller en anden fra bestyrelsen.

Vintermøde i Søndersø:

Svend Sejr – Hvorfor skal dronninger koste penge?

Tirsdag den 28. januar klokken 19.00

Svend Sejr er en af vore mest kendte og erfarne dronningavlere og har de seneste 10 år været omdrejningspunkt indenfor dansk kombinationsbiavl.  Svend er en ivrig fortaler for, at sygdomstolerance skal stå i højsædet i dansk dronningavl, og han har deltaget i "Test af brugsdronninger" og "Sygdomstolerance"-projekterne siden deres start.

Svend Sejr fik på DBF's generalforsamling i 2013 foreningens højeste udmærkelse, Guldnålen, som anerkendelse for sit arbejde inden for dansk dronningeavl. I sit foredrag vil Svend blandt andet komme ind på, hvordan en avlsdronning laves, og hvilke krav man stiller til en avlsdronning. Og mon ikke Svend vil berige os med andre emner fra biavlen.

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

Pris: 35 kr. + betaling for kaffe.

 

 

Bliv Biavler

Kurset er fyldt d. 25. februar og der optages ikke flere kursister på holdet.

 

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

 

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

 

Sted: Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491Blommenslyst.

 

Tid: Mandag aftener d. 10. marts, 17. marts, 24. marts, 31. marts og 7. april kl. 19:00 til 22:00 samt efterfølgende praktik i bigården en formiddag i april.

 

Pris: Betingelse for at deltage i kurset er, at man er medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening.

 

Der er plads til højst 20 deltagere på kurset.

 

Undervisningsplan er tilgængelig på begynderkursets hjemmeside: Begynderkursus

 

Kontakt foreningens formand:

Helle Sehested,

tlf. 6591 2682 eller 2015 3782

Vintermøde:

Asger Søgaard Jørgensen – Apimondia 2013

og pollens betydning for bierne

Torsdag den 9. januar klokken 19:00, Odense. Mødet i Odense afholdes i det Historiske hus (Stadsarkivet) nabo til Domkirken, en oplevelse værd, et af Odenses gamle huse med masser af historie.

Tilmelding senest 6. januar til Lene og Erik Christensen på telefon 6597 8075 eller 2343 6243.

Sted: Stadsarkivet, Klosterbakken 1, Odense

Godt nytår til alle

Her på det ny års første dag, skal lyde et tak for alt i det forgange år og et ønske om at i alle vil få et lykkebringende og godt nytår. Vi ses forhåbentlig til nogle af de forskellige arrangementer, som afholdes biavlersammenhænge. Her på hjemmesiden vil vi holde jer orienteret om, hvad der sker og som kan have interesse for biavlere på Nordfyn.

I anledning af årsskiftet er der ryddet op på forsiden af vores website. Sidste års forside er ikke forsvundet, men lagt i vores arkiv, som du har adgang til i menu-oversigten til venstre eller ved at klikke på dette link: Sidste nyt 2013

139 besøger hjemmesiden dagligt

Vores hjemmeside er et redskab til at formidle information om biavl til medlemmer af Nordfyns Biavlerforening samt andre interesserede. Men er der overhovedet nogen, som klikker ind på hjemmesiden?

Den gamle webmaster har kigget lidt i hjemmeside-statistikken og med hjælp fra et regneark, præsenteres her et sammendrag af tallene, som fortæller, at der i december 2013 har været 139 besøgende pr. dag på vores hjemmeside. Til sammenligning var der 20 besøgende pr. dag i 2011.

Ovenstående diagram viser udviklingen af besøgende pr. måned. I januar 2011 var der 501 besøgende og to år senere topper udviklingen med 4314 besøgende i december 2013.

I diagrammet til venstre præsenteres udviklingen i det gennemsnitlige daglige antal besøgende indenfor de sidste tre år. Tallene fremgår også af tabellen nedenfor:

2011

2012

2013

20

62

81

Vi har ikke nogen statistik for besøgende før 2010. Bent Povlsen lavede en hjemmeside på et tidspunkt før 2010, men vi har ikke gemt besøgstal fra dengang. I 2010 besluttes det at lave en ny hjemmeside. Carl-Erik Ravn påtager sig opgaven og det bliver starten på den hjemmeside, vi har nu. De månedlige besøgstal i 2011 ligger på mellem 501 og 880. Januar 2012 fortsætter i samme niveau med 729 besøgende.

Men i februar opdaterer vi hjemmesiden og besøgstallet forøges betragteligt. I marts er der 2436 besøgende, det højeste antal i 2012. Fra marts 2012 til august 2013 svinger besøgstallet pr. måned mellem 1545 (august 2013) og 2774 (januar 2013). De sidste fire måneder i 2013 accelerer besøgstallet til: 

September 2013

Oktober 2013

November 2013

December 2013

4076

2684

2815

4314

Det gennemsnitlige besøgstal pr. dag i januar 2011 var 16 besøgende, i december 2013 er der 81 besøgende pr. dag.

Forklaringen på den stigende interesse for www.nordfynbiavl.dk er sandsynligvis, at NBF i sommeren 2013 involverer sig i flere aktiviteter end vi plejer. Vi bliver mere synlige, interessen for NBF forøges og det resulterer også i flere besøgende på hjemmesiden. Biens dag (åbent hus), udstilling på biblioteker, åbent landbrug, jubilæum samt sølvmedalje i Apimondas honningkonkurrence (verdens næstbedste honning) til tre af vores medlemmer er nogle af de ting, der har skærpet interessen for NBF.

Vi er inde i en god udvikling, hvor vi høster frugterne af vores mange forskellige aktiviteter. Takket være en aktiv forening med aktive og engagerede medlemmer, så er vi i fællesskab i stand til at gøre os synlige, fortælle den gode historie om bierne og skabe interesse for biavl. Medlemmerne i NBF gør det godt, og det kan vi godt være stolte af.

Er der nogen, som har bemærkninger eller kommentarer til hjemmesidestatistikken, så send en mail til Klaus Ankerstjkerne: ke@aigis.dk

Trekantens biavlskonference

Lørdag d. 1. februar afholder fire lokale biavlsforeninger omkring trekantsområdet (biavlsforeningerne fra Kolding, Vejle, Fredericia og Vestfyn) biavlskonference. Konferencen er et heldagsarrangement, der starter lørdag kl. 9:30 og slutter kl. 16:00. Konferencen afholdes på Naturcenter Hindsgavl.

Program:

Biernes fødegrundlag ved Asger Søgaard

Sensorik og afsætning ved Karin Gutfelt

Honning og honningbehandling ved Klaus Langschwager

Nyt fra biernes verden ved Axel Michelsen

Pris for dette flotte arrangement: kr. 235,- som skal indbetales senest d.  25. januar.

Vil du vide mere, så klik ind på dette link:

http://www.koldingbiavl.dk/biavlskonference.html

Vintermøder

Så er vintermøderne fastlagt, også i år har vi i samarbejde med fire andre fynske biavlerforeninger lavet et program med fem interessante møder. Erfarne biavlere fra hele landet kommer til Fyn og fortæller om biers adfærd, pollens betydning for bierne, dronningeavl og meget mere. Vil du læse hele programmet, så er det tilgængeligt som pdf-fil fra dette link: Vinterprogram 2014.

Jesper Ussing, Enghavevej 10, 5450 Otterup, tlf. 6482 1949

Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492

Kent Jensen, Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2482 7038

Villy Christensen, Husemosevej 24, 5491 Blommenslyst, tlf. 2344 8612

Åse Dunsmose og Mike, Degneløkkevej 17 ved siden af forsamlingshuset, tlf. 5047 7678 / 2226 2603

Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 Odense SV, tlf. 2622 3278