Vi har planer om at lave et creme-kursus, oplysninger om tid, sted m.m. kommer senere.

Mandag den 13. maj kl. 19.00

Nordfyns Biavlerforening

Møder og kurser

Vintermøder, sommermøder, medlemskurser og meget mere.

Fællesmøder for biavlere

Vinteren 2015/2016

 

Velkommen til sæsonen 2015/2016

 

Endnu en gang byder vi biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn velkommen til en række vinter-fællesmøder.

 

Hvert møde koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. pr. person. Ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød.

 

I år afholder vi som et forsøg et af møderne en lørdag eftermiddag. Vi vil se, om det kan få flere til at møde op, når man ikke skal ud en mørk vinteraften.

 

Aftenmøderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 22.

 

Arrangeret af: De fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening

 

 

Helle Theodorsen: "Gør-det-selv-dronninger”

Mandag den 30. november 2015.

 

Helle kommer fra Lumby ved Odense. Her driver hun en alsidig biavl med bl.a. dronningeavl. Helle vil på en meget engageret og spændende måde fortælle om sin dronningeavl. Hun vil lægge vægt på, hvad man som ny biavler selv kan gøre, og hvordan, hvornår og hvorfor man skal udskifte sine dronninger.

 

Buesnit – Hvad er det? Når aftenen er omme, vil alle være bekendt med, hvordan man selv kan lave dronninger ved brug af et buesnit.

 

Foredraget vil primært henvende sig til nye biavlere, men alle er selvfølgelig meget velkomne.

Sted: Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

 

 

Stine Møller - Hvordan smager din honning?

Lørdag den 9. januar 2016, kl. 13—17

 

Stine Møller er uddannet bromatolog og er leder af et smagslaboratorium og et smagspanel hos DuPont|Danisco. Stine har arbejdet i 30 år med sensorisk analyse og laver også hjerneforskning omk. smag. Endelig skal nævnes, at Stine er biavler og medlem af bestyrelsen i Odder Biavlerforening.

 

Denne eftermiddag skal vi lære at smage på og beskrive, hvordan honning smager. Programmet vil være en blanding af oplæg fra Stine og smag og bedømmelse af honning. Alle deltagere er velkomne til at medbringe et glas fast honning, 450 g., der kan indgå i smagningen. Der må ikke være etikette på, men skriv på en seddel ved siden af, hvor honningen kommer fra, og om det er en forårs-, sommer- eller efterårshonning. Der vil også undervejs blive lejlighed til at diskutere, hvad god smag er.

 

Sted: Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

 

 

Flemming Vejsnæs— Nyt i Biavlen

Onsdag den 24. februar 2016, kl. 19.00

 

Nyt om bier og biavl i verden omkring os. Flemming Vejsnæs vil fortælle om, hvad der rører sig i biavlen omkring os. Flemming har i en periode haft orlov fra Danmarks Biavlerforening for at arbejde i den norske biavlerforening, så vi kommer bl.a. til at høre om biavl i Norge.

 

Sted: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo.

 

 

Klaus Hviid Pedersen - Når bierne skal flytte hjemmefra

Onsdag den 30. marts 2016, kl. 19.00

 

Hvad skal du tænke på, når du ikke kan have bierne hjemme i haven længere? Når en udebigård er nødvendig på grund af naboerne, eller antallet af stader bliver for stort til haven. Hvad ligger til grund for valg af placering og hvilke fordele/ulemper giver det dig som biavler?

 

Klaus Hviid Petersen kommer denne aften og fortæller om sin biavl, hvor ingen af hans bistader står hjemme i haven. Biavlen, som Klaus driver, er med megen vandring af staderne, så de bestøver flere forskellige afgrøder i løbet af sommeren.

 

Klaus Hviid Petersen har været biavler i over 10 år og er ansat ved Swienty A/S. Derigennem har han besøgt mange biavlere og set deres måde at arbejde med bier på – biavlere, der har 50—3.000 stader.

 

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.

 

 

Besøg hos Aage Oksbjerg

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 14.30—ca. 17.00

 

Vi besøger Aage Oksbjerg og hans bigård. Her vil Åge fortælle om, hvordan man undgår, at bierne sværmer og om, hvordan man kan fremstille småfamilier. Aage er en erfaren dronningeavler og endvidere bisygdomsinspektør.

 

Vi forsøger, forud for besøget hos Aage, at arrangere et møde med en falkoner, der vil vise og fortælle om et liv med falke som hobby. Der vil komme yderligere informationer senere, hvis denne del af arrangementet bliver til noget.

 

Tilmelding til arrangementet til Erik Christensen på tlf. 23436243, senest den 24-05 2016.

 

Sted: Stærmosevej 106, 5690 Tommerup

 

Konstruktiv dialog på formandsmødet i

Danmarks Biavlerforening

 

Strategiplan for DBF, 150 års jubilæum, organisatorisk styrkelse af lokalforeningerne og en opfordring til at hæve biernes sundhed, det var de væsentligste overskrifter for formandsmødet i Danmarks Biavlerforening lørdag d. 24. oktober i Ejby. Ca. 90 repræsentanter for lokale biavlsforeninger deltog i mødet, der var præget af en konstruktiv og fremadrettet dialog.

 

 

150 års jubilæum

 

I 2016 er det 150 år siden at Danmarks Biavlerforening blev dannet. Et jubilæumsudvalg har arbejdet med, hvordan den runde fødselsdag skal markeres. Det var på Fyn, DBF blev dannet og derfor afholdes festlighederne midt på Fyn i Ringe d. 2. og 3. juli 2016. Der vil være markedsplads, boder og forskellige aktiviteter i Ringe bymidte. Der vil også blive afholdt minikonference for biavlere og rygtet lyder, at Thomas D. Sealey fra USA kommer og afholder et oplæg. Lørdag aften er der festmiddag med underholdning, taler og hvad der ellers hører sig til. Eigil Holm har fundet blyanten frem og forfatter et jubilæumsskrift til DBF. Det er nogle af aktiviteterne jubilæumsudvalget har i støbeskeen.

 

 

Organisationsdebat

 

Danmarks Biavlerforening har haft støt stigende medlemsfremgang i de seneste 8 år, hvilket de fleste lokalforeninger også har oplevet. I Nordfyns Biavlerforening er vi steget fra 110 medlemmer i 2008 til 171 medlemmer i dag. I nogle lokalforeninger har medlemsudviklingen været markant større og de har oplevet en udvikling fra at være en uformel hyggeklub til at blive en lokal interesseorganisation med afklaret politiker indenfor uddannelse, fagligt arbejde, formidling, kommunikation, medlemsaktiviteter, udadvendte aktiviteter, og meget mere. Ernst Harder fra østsjællands biavlerforening foreslog, at vi diskuterede, hvordan DBF klæder lokalforeningerne på til at håndtere de nye opgaver. Forslaget udløste en god debat om de forandringer lokalforeningerne er inde i og hvilke krav det stiller til forholdet mellem DBF og de lokale biavlerforeninger.

 

 

Sunde bier

 

Mette Simonsen fra Kronborg Vester Birk biavlerforening rejste en debat om biernes sundhed, set i lyset af indførelsen af det centrale bigårdsregister (CBR). Efter indførelsen af CBR og udfasningen af det tidligere papirregistreringssystem med flytteblanketter, så er der sket en bemærkelsesværdig stigning af sygdomstilfælde. Det er utilfredsstillende, at overgangen til et nyt system tilsyneladende har resulteret i en markant lavere i sundhedstilstand hos bierne. Mødet åbnede op for en massiv kritik af CBR, bl.a. er brugergrænsefladen til systemet elendig og resulterer i fejl i registeret, hvis ikke brugerne helt opgiver at lade sig registrere.

 

 

Strategidebat

 

Danmarks Bavlerforenings nuværende strategiplan udløber i 2016 og arbejdet med at udarbejde en ny strategiplan er begyndt. På formandsmødet blev deltagerne opdelt i grupper, som fik til opgave at komme med stikord indenfor områderne : Bierne, Biavlerne og Biernes produkter. Bestyrelsen vil arbejde videre med de stikord i udviklingen af den kommende strategi-plan.

 

 

Sommermødeprogram 2015

 

Mandag den 11. maj kl. 19.00

 

Besøg hos månedens skribenter Lars Fischer og Zofuz Knudsen

Sted: Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250Odense SV

 

Vi indleder årets sommermødesæson med et brag af et sommermøde hos Zofuz og Lars, der er årets skribenter i Tidsskrift for Biavl. Først skal vi besøge bigården og se slyngerummet. Efter kaffen vil Lars og Zofuz fortælle om deres biavl: Om glæderne og oplevelser med bierne, om at deltage i og vinde International Food Contest i Herning, om presset honning og meget mere.

 

Kom og oplev en aften med hyggeligt samvær, underholdning og lækkert kaffebord.

 

 

Mandag den 22. juni kl. 19.00

 

Besøg i Villy Christensen og Lars Stahls bigård ved Skovsøen i Odense og oplæg af Axel Michelsen om biernes dansesprog

Sted: Vi mødes ved Ishuset ved Skovsøen, på Skovallén i Odense

 

Først skal vi se og høre om Lars og hans svigerfar, Villys, bier ved Skovsøen i Odense. Det var de bier, der producerede vinderhonningen til honningkonkurrencen i 2014. Derefter kører vi til Syddansk Universitet, hvor vi først får kaffe. Derefter vil professor emeritus Axel Michelsen fortælle om sit arbejde med at lave en kunstig bi samt, hvordan han har kunnet simulere biernes bevægelser og dermed afdækket ny viden om biernes dansesprog. Axel Michelsen vil redegøre for sin forskning og vil også komme ind på, hvad denne forskning betyder for den enkelte biavler. Axel har forsket i biofysik og sanseapparatet hos insekter på SDU og er selv biavler.

 

 

Mandag den 20. juli kl. 19.00

 

Besøg hos Bjarne Bengtson og foredrag med Per Kryger

Sted: Thygesensvej 12, Krogsbølle, 5450 Otterup

 

Som vi plejer, skal vi også i år besøge en ny biavler. I år besøger vi Bjarne Bengtson, der var på begynderkursus sidste år. Bjarne vil vise os sin bigård og fortælle om sit første år som biavler. Derefter kører vi til Vellinge forsamlingshus, hvor vi drikker kaffe. Efter kaffen vil Per Kryger fortælle om aktuelle bisygdomme. Per er seniorforsker på Aarhus Universitet, Flakkebjerg, og leder af sygdomsbekæmpelsen af bier i Danmark. På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

 

 

Mandag den 17. august kl. 19.00

 

Besøg hos Palle Brink Larsen og Honninggården i Holse

Sted: Fyllestedvej 8, 5644 Brenderup

 

Vi besøger først Palle Brink Larsen, der er hobbybiavler og medlem af bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening. Palle har haft bier i 4 år og har sine bier i trugstader. Palle fik for et par år siden biallergi og vil fortælle om at have bier på trods af biallergi. Efter besøget hos Palle kører vi til Honninggården i Holse. Her får vi først kaffe. Bagefter vil Honninggårdens nye ejere, der har overtaget forretningen efter Bjarne Pedersen, fortælle om deres planer og

baggrund for at overtage forretningen. Der vil også være en rundvisning på Honninggården og fremvisning af nyt grej inden for biavlen.

 

 

 

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke

nødvendig.

 

Der udloddes en bidronning blandt de medlemmer, som har deltaget i alle sommermøderne.

 

På de første møder er der mulighed for at bestille myresyre, krämerplader og oxalsyre.

 

Tag gerne din nabo eller andre interesseredemed til møderne.

Mikroplastik og fredsvalg

 

På generalforsamlingen i DBF i Odense d. 11. april deltog 54 delegerede fra hele landet. I bestyrelsens beretning redegjorde Knud Graaskov for årets aktiviteter i foreningen.

- Regnskabet viser et overskud på 334.268,- udtalte Knud Graaskov og forklarede at de i sekretariatet havde strammet op på økonomistyringen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet, budgettet og forslaget om at fastholde kontingentet uændret.

 

Der har været mange aktiviteter i spil i løbet af året. Fagligt udvalg har haft fokus på de større biavlere med mere end 50 bifamilier, men har også taget initiativer i forhold til de mindre biavlere.

- Vi skal nå rundt om alle, fastslog Flemming Thorsen fra fagligt udvalg.

 

Bo Brebøl fra markedsføringsudvalget fortalte bl.a. om Branding og design samt markedsføring af honning, fødevarekonference i Herning, 150 års jubilæum samt markedsføring af lokale varer i COOP Danmark og andre købmænd.

 

- Biavlskonferencen i år var en stor succes med rekordmange deltagere og et bredt program der havde engageret mange biavlere, udtalte Arne Henriksen fra uddannelsesudvalget og fortsatte, - Kursus for yngre biavlere var også en succes, men vores mangeårige instruktør har valgt at trække sig, så vi efterlyser en efterfølger der kan løfte arven fra Peter Bartholdy.

 

Medieudvalget arbejder med formidling af information både udad til de forskellige grupper som ikke er medlem af biavlerforeningen, men de arbejder også med formidling indad i foreningen til medlemmerne af DBF.

 

 

Der var en god stemning og positiv debat under beretningsdiskusionen. Helle Sehested fra Nordfyns Biavlerforening efterlyste mere handling i forhold til sagen om fund af mikroplastik i honning.

 

- Vi skal klædes bedre på, så vi bliver i stand til at svare igen, når vi bliver konfronteret med påstanden om, at der er mikroplastik i vores honning, udtalte Helle og fortsatte - Er det vores honning, der er noget galt med? Eller det undersøgelsesmetoderne den er gal med? Hvad der ikke kan forsvares kan ikke forklares, fastslog Helle, som forlangte en mere aktivitet og flere initiativer fra DBF.

 

 

Der var fremsat 4 forslag fra medlemsforeningerne, som skabte en del debat om biforgiftning, kommunikation fra bestyrelse til medlemsforeningerne, uddannelsestiltag og gratis adgang til biavlskonferencen.

 

Det blev vedtaget at opprioritere biavlernes interesser i biforgiftningssager. Det blev også besluttet at styrke informationsformidling og uddannelsestiltag for at inspirerere og involvere flere medlemmer af DBF.

 

I debatten om gratis deltagelse i Biavlskonferencen efterlyste Helle Sehested fra Nordfyns Biavlerforening hvilke tiltag DBF gjorde for at få sponsorer og økonomisk støtte til fx. biavlskonferencen.

 

- Vi har indtægter fra forhandlere, som har deres stadeplads på konferencen, men det er oplagt, at vi ser på, hvordan vi kan få yderligere indtægter til biavlskonferencen, forklarede Rune fra sekretariatet.

 

Der var ikke noget kampvalg til bestyrelsen, de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt ved fredsvalg. Formand Knud Graaskov blev også genvalgt uden modkandidat.

 

Sammenfattende var det en af de mere fredelige generalforsamlinger. Det ser ud til at DBF har styr på økonomien, det skaber ro på bagsmækken og en generel tilfredshed med den snart 150 årige gamle forening.

Bigård i statsfængslet

 

Nordfynske biavlere var også med på biavlskonferencen.

Også nordfynske biavlere havde fundet vej til biavlskonferencen i Vejen.

400 biavlere fra hele landet deltog i den årlige biavlskonference i weekenden d. 7.og 8. marts. En spændende konference med veloplagte oplægsholdere, interessante workshops samt udstillere fra lokale biavlsforeninger og leverandører. Foredragene var i år et bredt sammensat program, kendetegnet ved engagerede og indsigtsfulde oplægsholdere, der var i stand til at formidle deres viden uden at blive for nørdet.

 

 

 

Sanne Nielsen fra COOP Danmark formidlede et seriøst ønske om, at COOP Danmark gerne vil forhandle med lokalt producerede varer.

Sanne Nielsen fra COOP Danmark fortalte om markedsføring af honning og andre lokalt producerede varer, som COOP-forretningerne gerne vil sælge.

 

- Vi ønsker at styrke lokale produkter bl.a. via en forenklet forretningsmodel, fortalte Sanne Nielsen og præciserede yderligere, at varerne skal være lokalt produceret og der må gerne være en historie tilknyttet varerne.

 

- Allerede nu er COOP-forretningerne klar til at tage imod varer fra lokale producenter, udtalte Sanne Nielsen.

 

Rolf Theuerkauf (konsulent i DBF) redegjorde for den nye mærkningsbekendtgørelse samt andre regler, der har betydning for salg af honning til butikker.

 

Hans Jørgen Malling seniorforsker og overlæge ved Dansk allergicenter fortalte om bistik og allergi. Han formåede at formidle hans enorme teoretiske viden på en levende måde, så alle kunne følge med. Efterfølgende var der mange spørgsmål. Sammenfattende skal du gøre følgende ved et voldsomt insektstik: fjern brod og giftsæk, læg patienten ned med løftede ben, tilkald hjælp (112), giv patient en antihistamin (eller eventuelt en andranalinpen).

 

Seniorforsker Per Kryger fra introducerede den nyeste viden om den lille stadebille, som er fundet i flere bigårde i Syditalien. Den lille stadebille er temmelig destruktiv, dens larver graver tunneller gennem vokstavlerne som får voks, honning og yngel til at klaske sammen i stadet.

 

Fra det store udland var der inviteret en italiensk forsker. Det ville have været oplagt, at hun havde fortalt noget om den lille stadebille. Det gjorde hun ikke. Til gengæld havde Cecillia Costa forberedt et oplæg om de italienske erfaringer med varroa-bekæmpelse.

 

Italien har en længere sæson end vi har i Danmark og varroa-miden er derfor et forholdsvis større problem for dem end det er for os. Cecillia Costa fortalte om en metode, hvor de bruger droningeindespærring i 25 dage og dermed afbryder yngelproduktionen. Umiddelbart herefter behandles bierne med oxalsyre. Hun blev spurgt om de italienske erfaringer kunne overføres til danske forhold, og svarede forbeholdent, at hun konkluderede på de forsøg de havde lavet i Italien. Et spændende oplæg der gav indsigt i, hvordan forskere undersøger et hot emne for vores bier.

 

Flemming Vejsnæs havde forberedt et oplæg, hvor han fortalte om de forskellige IT-værktøjer, der er tilgængelige for os biavlere. www.varroa.dk er en ny hjemmeside, med masse af oplysninger og redskaber vi kan bruge i forhold til varroa-bekæmpelse. www.stadevægt.dk vil snart komme i en ny opdateret version med nye faciliteter. Og så er der udviklet et simpelt og funktionelt stadekortprogram til mobiltelefoner, som i nær fremtid kommer i en dansk version.

 

Biavlens betydning for frøavlen var eftermiddagens sidste emne. Birte Boelt og Svend T. Nyborg redegjorde engageret for et frøavlsprojekt med 2,5 bistader pr. hektar hvidkløver og hvilken betydning det havde for udbyttet. Ulrik Lunde fra frøavlerforeningen indbød til tættere samarbejde mellem biavlere og frøavlere.

 

Efter aftensmaden fortalte Jon Hansen om hans erfaringer med at udbrede kendskabet til bier og honning. Han er ved at etablere en bigård i Østjyllands Statsfængsel og har også installeret bier i restauranten på museum Aros i Århus. Dagen sluttede med at vores alle sammens utrættelige mentor Eigil Holm fortalte om sin nye bog og viste nogle af de videoer, som kan ses via bogens QR-koder.

 

 

 

 

 

 

 

Søndagen var afsat til workshops. Honningsæbe, mjødbrygning, ekstensivt biavl og årets gang i bigården var emner som engagerede alle. Der var plads til erfaringsudveksling og vidensformidling. Herligt at være sammen med alle de biavlere som ved en masse om de emner, som interesserer dem. Dialog og inspiration prægede workshoppene og var med til at gøre konferencen til en succes.

 

-kae/marts 2015

 

 

- På biavlakonferencen kunne de enkelte biavlsforeninger fortælle om deres aktiviteter. Nordfyns Biavlerforening fortalte om "Biernes Dag" som vi afholder d. 21. juni.

Fællesmøder for biavlere vinteren 2014/2015

 

Arrangeret af: Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds og Biavlerforening samt Østfyns Biavlerforening.

 

Velkommen til sæsonen 2014 / 2015. Endnu engang byder Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn velkommen til en ny omgang fællesmøder.

Hvert møde koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. pr. person, og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød og lignende. Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi tager forbehold for ændringer af programmet.

 

Tonny Tychsen - "Gør det selv"-dronninger

Tirsdag den 25. november 2014.

 

Tonny Tychsen er indehaver af Ellum Biavl, hvor der hvert år produceres en masse honning og en masse dronninger. Men man skal jo starte et sted, så Tonny vil fortælle om de forskellige måder, man kan lave dronninger på, fra den simpleste til den professionelle.

 

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dronning man vælger til dronningemor. Tonny har stor erfaring i dette og vil fortælle, hvordan man skal vælge sine dronningemødre, uanset om det er første eller treogtyvende gang, man prøver.

 

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

 

 

Gudrun Holm - Regler for behandling af honning

Onsdag den 14. januar 2015

 

Gudrun Holm er ansat i Fødevarestyrelsen og fritidsbiavler. Gudrun vil denne aften fortælle om regler for behandling af levnedsmidler og om, hvordan vi må arbejde med honning. Gudrun vil fortælle om lovgivningen omkring håndtering af honning og indretning af slyngerum. Lovgivningen omfatter mærkning af honning, registrering af biavler med salg af honning i stor emballage.

 

Denne aften har du også mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, du som biavler måtte have angående biavl og fødevarekontrol. Gudrun har lovet, at hvis hun ikke selv kan svare, vil hun gå videre til sine kolleger med spørgsmålene.

 

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

 

 

Klaus Langschwager - Honning og hvad så!

Tirsdag den 17. februar 2015

 

Honningtype, fratagning, omrøring og tapning. Hvad gør man, hvis man vil lave den bedste honning? Få inspiration når Klaus Langschwager fortæller om honningproduktionens mange facetter. Klaus er en meget erfaren biavler og fik på DBF’s generalforsamling i 2014 Guldnålen for sit store arbejde inden for dansk biavl.

 

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner i løbet af aftenen.

 

Sted: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo

 

 

Erik Frydenlund – Biodynamisk biavl

Onsdag den 18. marts 2015

 

I foredraget vil Erik gerne dele sine erfaringer om en mere naturlig form for biavl med bl.a. toplistestadet og Det gylden stade. Desuden vil Erik fortælle om de tanker, der ligger bagved biodynamisk biavl, og hvordan han praktiserer det med naturlig sværmning, selvbyg af vokstavler og presning af honning.

 

Biodynamisk biavl prøver at forstå og tilgodese biernes naturlige behov og der- ved styrke deres indre sundhed. På Erik Frydenlunds hjemmeside: www.erikfrydenlund.dk under bier, kan I læse mere om biodynamisk biavl, og de tanker, som Erik har om det.

 

Sted: Klublokalet, Kaliffenlund 2, Ullerslev

 

Udflugt til Endelave

De 4 foreninger arbejder på at arrangere en udflugt til Endelave, lørdag den 9. maj 2015. Først og fremmest skal vi møde en af de biavlere, der har brune bier på Endelave, og både høre om de brune bier og om, hvordan det er at have nogle af sine bier stående på øen, når man selv bor i Jylland.

 

Derudover vil vi få en rundvisning i Lægeurtehaven, hvor der også vil være frokost. Endelig skulle der også blive tid til en tur øen rundt med traktorvogn, inden turen går tilbage til fastlandet.

 

Nærmere informationer om turen vil blive udsendt senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

Sommermøder 2014

 

Fire sommermøder har vi planlagt for 2014. Deltagelse i møderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Der udloddes en bidronning blandt de medlemmer, som har deltaget i alle sommermøderne. På de første møder er der mulighed for at bestille myresyre, krämerplader og oxalsyre. Og tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

Mandag den 12. maj kl. 19.00

Besøg hos Lena og Christian Jørgensen og oplæg ved månedens skribent, Anders Blæsild

Sted: Lindøhoved 34, Jersore, 5400 Bogense

Lena og Christian var med på begynderholdet sidste år, etablerede bigård på Lindøhoved og sluttede året med at få deres honning bedømt som Nordfyns bedste på generalforsamlingen i november.

De vil vise os deres bigård og fortælle om det første år som biavlere. Derefter kører vi til Jersore Forsamlingshus og drikker kaffe.

Efter kaffen fortæller Anders Blæsild, der er månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, om sit virke som biavler og vil bl.a. komme ind på sine erfaringer med den praktiske side af dronningeavl og om sin drift af overvintrings-kasser.

Mandag den 16. juni kl. 19.00

Deltidsbiavl og nyt på materialefronten - besøg hos Peter Lundager og oplæg af Swienty

Sted: Rugårdsvej 944, Skovsgårde, 5471 Søndersø

Vi besøger Dorte og Peter Lundager i Skovsgårde, som driver deltidserhvervsbiavl med ca. 150 produktionsfamilier. Dorte og Peter driver deres biavl med at udleje bier til bestøvning. Honningen sælges primært til detail- og specialbutikker. Der bliver mulighed for at se et forholdsvis nyt slyngerum.

Der vil være besøg af en repræsentant fra Swienty, som vil fortælle om nyt på materialefronten. Swienty er en af de største forhandlere af bi-materiale i Danmark. De har eget værksted og producerer selv en del materiale til biavlerne.

Efter, at vi har besøgt Dorte og Peter, kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi får kaffen.

Mandag den 28. juli kl. 19.00

Besøg hos Dan Fjordvang og oplæg af konsulent Flemming Vejsnæs, DBF

Sted: Hasmarkmosen 34, Hasmark, 5450 Otterup

Vi besøger Dan Fjordvang, som er hobby-biavler og har haft bier i mange år. Hvis navnet Fjordvang virker bekendt, så er det fordi Dan´s forældre har Fjordvang Frugtplantage.

Efter at have set til Dan´s bier kører vi til Skeby Forsamlingshus, Skebyvej 50.

Efter kaffen vil Flemming Vejsnæs fortælle om biers sygdomme med særlig fokus på bekæmpelse af varroa. 

Flemming er involveret i en række forsøg og projekter om varroa-bekæmpelse. Målet er at finde nye metoder samt tilpasse eksisterende metoder til at bekæmpe varroa-miden. Flemming vil komme med en status på, hvordan det står til med de bekæmpelses- metoder vi bruger i dag. Han vil give gode råd og vejledning samt svare på spørgsmål fra både nye og gamle biavlere.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

Mandag den 18. august kl. 19.00

Besøg hos gartneriet PKM og oplæg af DBF’s sekretariatsleder, Rune Havgaard Sørensen

Sted: Slettensvej 207, Anderup, 5270 Odense N

Aftenens arrangement holdes hos gartneriet PKM A/S. Gartneriet blev grundlagt i 1948 af Poul og Marie Madsen og ejes i dag af deres søn, Kristian Madsen. PKM's drivhusareal udgør nu 200.000 kvm, hvortil kommer et frilandsareal på 60.000 kvm. Gartneriet har ca. 200 medarbejdere og producerer ca. 22 millioner planter, hvoraf ca. 90 % eksporteres til det europæiske marked.

PKM' er verdens største producent af Campanula (klokkeblomst), og producerer derudover kaktusblomster, sommerfuglelavendler og Helleborus.

Efter rundvisningen i drivhusene er der kaffe, og bagefter vil Danmark Biavlerforenings sekretariatsleder, Rune Havgaard Sørensen, fortælle om sit arbejde og om fremtidige planer i og for DBF.

Husk også at vi synliggør biavl i andre sammenhænge:

Andre arrangementer

I løbet af sommeren deltager Nordfyns Biavlerforening med en stand ved forskellige arrangementer. Vi har brug for jer medlemmer til at bemande standene. Tilbring nogle hyggelige timer sammen med andre biavlere og mød en masse interesserede mennesker. Tilmeld dig eller hør nærmere hos formanden.

Det fynske Dyrskue: 13. – 15. juni i Odense. Vi har en stand sammen med andre fynske biavlerforeninger.

Biernes Dag: Søndag den 22. juni. Åben Bigård hos medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Vi inviterer interesserede til at se en bigård, høre om biavl og om at være biavler og smage nyslynget honning. Tilmeld også din bigård til arrangementet.

Honning-Jordbærdag: Lørdag den 28. juni på Grønttorvet i Odense.

Rosenfestivalen i Bogense: Den 2. – 3. august

Blomsterfestivalen i Odense: Lørdag den 16. august.

Fjordens Dag: Søndag den 14. september i Klintebjerg.

Biavlskonference og generalforsamling i DBF

Den årlige biavlskonference var også i år velbesøgt. Ca. 150 biavlere havde fundet vej til Dalum Landbrugsskole, hvor Danmarks Biavlerforening havde sammensat et program med oplægsholdere fra ind- og udland i weekenden d. 14. til d. 16. marts. Presset honning, varroa, virustolerante bier, EU biavlsprojekter var nogle af de emner, som konferencen kom ind på.

Fredag eftermiddag var der arrangeret en workshop om presset honning. 75 deltagere var mødt op og over halvdelen havde erfaringer med at presse honning.

Efter en kort præsentation af de forskellige metoder, havde fem biavlere meldt sig til at gennemgå den metode, som de havde erfaring med. De havde slæbt deres presse med, så vi ved selvsyn kunne se hvordan de forskellige presser fungerede, stille spørgsmål og i øvrigt komme med kommentarer og bemærkninger.

Billeder fortæller mere end 1000 ord, så nedenfor vises billeder af de forskellige presser.

Bjarne Pedersen fra Apidan fremviste hans hydrauliske stempelpresse, som han har solgt i en del år. Se mere på hans hjemmeside: www.apidan.dk

Ole Michael Jensen fra Hørsholm Biavlerforening fremviste en presse han har brugt i mange år. Og som han nu har fået en smed på Langeland til at fremstille.

Lars og Zofus fra Solens Hjerte fortalte om vandpressen som de anvender til at presse en del af deres honning.

Swienty var også repræsenteret med en presse, hvor honningen blev presset v.hj.a. snegl-princippet. Se mere på deres hjemmeside: www.swienty.dk

Günther Hinzmann fra Esbjerg har også presset honning i mange år. Klik på youtube-linket til venstre og se ham præsentere hans presse.

Om lørdagen fortalte Christa Escasain Berg fra Københavns Universitet om dødelighed blandt bier, hun er studerende og har lavet bachelor-projekt om emnet. Hun kom også ind på neonikotinoidernes betydning for biernes dødelighed. Et flot oplæg og forhåbentlig er det ikke sidste gang, vi hører fra Christa. En ung lovende studerende som kan sit stof.

I løbet af lørdagen var der andre oplæg om biernes sundhedstilstand. Per Krüger fortalte om et projekt som skal undersøge virustolerance. Ole Kilpinen fra Århus Universitet fortalte om et projekt hvor de sammen med DBF skal undersøge varroa-bekæmpelse.

Flemming Vejsnæs redegjorde for følgende projekter som DBF er involveret i: varroa-bekæmpelse, observationsbigårde, reinvasionsværter, midetæller, varroa-forsøgsværter, droneyngeltest, varroa-langtidsforsøg og pollen-forsøg. I flere af projekterne efterlyste Flemming biavlere til at deltage i forsøgene.

Om aftenen havde Lars Fischer fra vores lokalforening lavet en underholdende quiz om kendte biavlspersonligheder.

Generalforsamling i DBF

Livlig debat prægede generalforsamlingen i DBF, som blev afholdt søndag d. 16. marts i Odense. Formand Knud Graaskov kom i bestyrelsens beretning ind på foreningens aktiviteter i det forgange år. DBF runder i år de 5000 medlemmer, hvilket er en positiv udvikling.

Foreningens økonomiske situation ser også bedre ud. De røde tal er erstattet med et overskud på kr. 223.000,- Stram økonomistyring er en af årsagerne til det fine resultat.

- By-biavl er et område der bør være mere fokus på, udtrykte Helle Sehested under beretningsdiskussionen, ligesom hun også bemærkede at hjemmesiden www.biavl.dk bør være bedre opdateret.

Forsamlingen udtrykte deres opbakning til beretningen og foreningens regnskab.

Debatlysten var stor under punktet indkomne forslag. Reduktion af kontingentet, oprettelse af juniorafdeling, undersøgelse af Apiguard, gør biavlskonferencen visionær var nogle af forslagene til generalforsamlingen.

Helle Sehested fra NBF gav også udtryk for sin opbakning til forslaget om at gøre biavlskonferencen bedre, ligesom forslaget om at undersøge mulighederne for at danne en ungdomsafdeling også er en god idé.

- Kontingentforhøjelsen fra 700,- til 710,- lyder måske ikke af særlig meget, men alligevel er det en udvikling i den forkerte retning, forklarer Helle, som stemte i mod forhøjelsen.

Program for vintermøderne:

Velkommen til sæsonen 2014

Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn byder igen velkommen til en ny vinter med fællesmøder for alle interesserede.

Hvert møde koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. person og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød eller lignende. Vi slutter hver gang senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke nødvendig undtaget til det første møde.

Vi må naturligvis tage forbehold for ændringer af programmet.

Arrangører: De fynske Bivenner Odense, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening.

Asger Søgaard Jørgensen – Apimondia 2013

og pollens betydning for bierne

Torsdag den 9. januar klokken 19:00, Odense Mødet i Odense er i det Historiske hus (Stadsarkivet) nabo til Domkirken, en oplevelse værd, et af Odenses gamle hus med masser af historie.

Tilmelding senest 6. januar til Lene og Erik Christensen på telefon 6597 8075 eller 2343 6243.

Sted: Stadsarkivet, Klosterbakken 1, Odense

Svend Sejr – Hvorfor skal dronninger kostepenge?

Tirsdag den 28. januar klokken 19.00, Søndersø Svend Sejr er en af vore mest kendte og erfarne dronningavlere og har de

seneste 10 år været omdrejningspunkt indenfor dansk kombinationsbiavl.

Svend er en ivrig fortaler for, at sygdomstolerance skal stå i højsædet i dansk dronningavl, og han har deltaget i "Test af brugsdronninger" og "Sygdomstolerance"-projekterne siden deres start.

Svend Sejr fik på DBF's generalforsamlingi 2 013 foreningens højeste udmærkelse, Guldnålen, som anerkendelse for sit arbejde inden for dansk dronningavl. I sit foredrag vil Svend blandt andet komme ind på, hvordan en avlsdronning laves, og hvilke krav man stiller til en avlsdronning. Og mon ikke Svend vil berige os med andre emner fra biavlen.

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

Magnus Bohr – Biernes adfærd – målt på pollen og nektar

Tirsdag den 25. februar klokken 19.00, Munkebo

Magnus Bohr vil fortælle om de biokemiske balancer (hormoner) i bierne, og om hvordan disse hormoner kommer til udtryk i biernes adfærd. Dette omhandler både pollen- og nektarindtagelsen, og den deraf afgørende vinteroverlevelse eller mangel på samme.

Teorierne bag forskningen vil blive søgt formidlet på et niveau, så alle kan være med. Hvis der er tid, vil han desuden fortælle om kommende projekter, som vil indeholde bestøvning af den vilde natur, bevarelse af biodiversitet og formidling.

Magnus Bohr er mere biavler end honningavler, hvilket burde give nogle gode diskussioner, da vi alle stræber efter fredelige og sunde bier, som samtidig giver et stort honningudbytte.

Sted: Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330 Munkebo

Jakob Germundsson – Min biavl i teori og praksis

Onsdag den 26. marts klokken 19.00, Nyborg

Mange af jer kender sikkert Jakob gennem “Månedens arbejde“ i 2011. Han startede i 1995 med trugstader, men er senere gået over til opstabling, så han har erfaring på flere planer, både som hobbybiavler og efterhånden også som erhvervs- og dronningavler.

Kom og få nogle input til din biavl og nogle forslag til, hvorfor dine bier og dit honning ikke altid lever op til dine forventninger, hvordan du lærer at bære mindst muligt, fremstilling og salg af diverse biavlsrelaterede produkter osv. Og kom gerne med spørgsmål.

Jakob har doneret et par befrugtede dronninger (2014) og nogle glas bolsjer, som bliver udtrukket på indgangsbilletten.

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg.

Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

Bjarne Weinreich Olsen – Biavl fra en anden synsvinkel

Tirsdag den 8. april klokken 19.00, Middelfart

Jeg har haft bier i 10 - 15 år. Jeg har bier på landet og i dyrehave, har haft bybiavl med indvintring 1. oktober, haft bestøvningsopgaver og var måske den første med hotelbiavl.

Jeg har solgt honning i emballager fra 30 gram til 25 kg. Jeg har haft biavl, mens jeg var arbejdsløs og er nu biavler på efterløn. Jeg er formand for Vestfyns Biavlerforening og var det også, da vi havde GMO i området. Og så har jeg en underlig interesse: skat og regnskab. Jeg har været i karambolage med mange underlige regler, og dem ser vi også lidt på.

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.

Formandsmøde i Danmarks Biavlerforening 2013

Der var en livlig debat på det årlige formandsmøde i Odense d. 26. oktober. På mødet deltog Helle Sehested og Klaus Ankerstjerne Eriksen fra Nordfyns Biavlerforening. Der blev diskuteret mange forskellige emner, der bl.a. omfattede:

− samarbejde med andre biavlerforeninger,

− pesticider i biavlen,

− DBF som græsrodsbevægelse,

− ideudveksling via Forum,

− offentlige tilskud til lokale biavlerprojekter,

− ungdomsarbejde,

− bestyrelseskursus for lokalforeningers bestyrelser,

− kontaminering af renparringsstation Orø,

− generalforsamling 2014,

− eksternt finansierede projekters prioritering.

Der var en god og sober dialog på mødet, mange forskellige tog ordet og der blev lyttet, også til dem man var uenige med. Vores nye formand Knud Graaskov var mødeleder og styrede mødet flot.

Fra Nordfyns Biavlerforening spurgte Helle Sehested bl.a. om, efter hvilke kriterier eksternt finansierede projekter bliver udvalgt, og hvem der beslutter hvilke projekter, der skal udvælges. Helle foreslog desuden, at der laves et projekt om bybiavl.

Sensorikgruppen er en gruppe under markedsføringsudvalget, som har fokus på honningsmag. Helle spurgte om gruppen var åben og gav udtryk for, at der måske er biavlere fra Nordfyn, som gerne vil være med i den gruppe.

Det centrale bigårdsregister(CBR) udløste en heftig debat. Mange kritiserede systemets brugergrænseflade og at systemet lider af alvorlige fejl og mangler. Birgit Lund fra NaturErhvervsstyrelsen prøvede at forklare sig så godt hun kunne, og lovede at CBR ville blive revideret, så det atter kan anvendes.

Der blev også lejlighed til at mødes med de andre fynske biavlerforeninger. Vi aftalte bl.a. at undersøge muligheden for at have en fælles stand på det årlige dyrskue i Odense. Biernes venner i Odense har vidst nok en stand der ude nu, så det skal først afklares med dem, inden vi tager endelig beslutning omkring et sådant initiativ. Der vil også blive afholdt et formandsmøde for fynske biavlsforeninger inden generalforsamlingen 2014.

På formandsmødet blev det oplyst, at der også skal findes tre nye medlemmer til DBFs bestyrelse. De tre, der er på valg til den kommende generalforsamling i DBF i marts 2014, genopstiller ikke.

-kae

Madlavning med honning og 4 levende foredrag om honning

AOF Nordfyn indleder nu et nyt samarbejde med Nordfyns Biavlerforening. Samarbejde kommer blandt andet til at består af 4 ”madlavningsaftener” hvor hver aften har sit eget tema. Vi vil vise hvordan bagning med Honning giver flotte og nye smagfulde oplevelser, vi vil lave hovedretter hvor maden der laves har honning som sødemiddel men hvor også andre elementer til en hovedret relaterer sig til honning. Vi vil en aften lave desserter med og af honning, og så vil der blive en aften med drikkevarer hvor honning er anvendt i stor stil til hvert enkelt produkt, Mjød er f.eks. gæret honning, Øl kan laves på honning. En

nærmere omtale af det enkelte kursus vil blive annonceret særskilt.

Lær det selv, og gør det selv, efter 4 levende foredrag med og om honning.

Mødetid i skolekøkkenet kl. 17,45 alle aftener, og vi slutter kl. 21.45

Onsdag d. 16. oktober, skolekøkkenet i Søndersøskolen, hvor vi fremstiller forretter

Onsdag d. 13. november, skolekøkkenet i Søndersøskolen, hvor vi laver hovedretter

Onsdag d. 15. januar, skolekøkkenet i Slettens skole i Otterup, hvor vi bager

Onsdag d. 12. februar, skolekøkkenet i Slettens skole i Otterup, hvor vi smager og laver forskellige drikke­produkter.

Honning til disse kurser leveres af bierne der har til huse på taget af First Hotel Grand i Odense.

Kok er: Casper Madsen, Køkkenchef, First Hotel Grand, Odense

Deltagerbetaling vil for hver aften være ca. 125,- pr. voksen person + produkt forbrug.

Tilmelding til Mogens Jørgensen fra AOF på tlf.: 6596 4911 eller mail: aof-nordfyn@os.dk

Ret til ændringer af sted og tid forbeholdes

Kursus i dronningeavl

I år arrangeres et kursus i dronningeavl. Helle Theodorsen er erfaren dronningeavler og vil gerne være instruktør på kurset. Det afholdes hos Jesper Ussing i Otterup. Pris, tilmeldingsfrist og kontaktperson er endnu ikke helt afgjort. Men programmet for kurset er fastlagt og sat ind nedenfor:

Torsdag d. 30. maj kl. 18:30

Teori samt dannelse af en cellebygger

Gennemgang af kursusforløb

Dannelse af en cellebygger

Hvorfor skal vi lave dronningeavl?

Hvilke metoder findes der til fremstilling af dronninger?

Indkøb af materiel

Mærkning af dronninger

Lørdag d. 8. juni kl. 9:30

Omlarvning samt dannellse af en "trykkoger"

Cellebyggeren gennemgås

Udrensningstest

Praktiske øvelser i omlarvning

"Trykkoger" 

Buesnit

N. C. Kassetten

Rugemaskine samt bure

Fratagning af celler

Eventuel ny omlarvning

Hvordan fungerer en rugemaskine?

Udrugning af dronninger uden rugemaskine

Dannelse af småfamilier

Torsdag d. 13. juni kl. 18:30

Krybning og parrekassetter

Hvad skal der gøres, når dronningen kryber?

Fratagning af jomfruer

Fremstilling af parrekassetter

Kan ubefrugtede dronninger sættes direkte til en familie?

Parringen

Torsdag d. 20. juni kl. 18:30

Mandag d. 8. juli

Dronninger parret på Bogø kan afhentes

Sommerprogram 2013

Deltagelse i møderne er gratis, men kaffen koster 50 kr., undtagen arrangementet på Grand Hotel, hvor hotellet inviterer på kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Der udloddes en bidronning blandt de medlemmer, som har deltaget i alle sommermøderne.

På de første møder er der mulighed for at bestille myresyre, kræmerplader og oxalsyre.

Tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

Besøg hos Edmund og Anette i landsbyen ved Hesbjerg Slot og oplæg ved månedens skribent

Sted: Hesbjergvej 50, 5491 Blommeslyst

Edmund og Anette fik deres første bier sidste år. De vil fortælle om opstarten af deres biavl, og vi skal se deres bier. Derefter går vi i Fælleshuset pø Hesbjerg, hvor vi får kaffe.

Efter kaffen vil Karin Gutfelt Jensen, månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, fortælle om sin måde at holde bier på. Karin vil komme ind på arbejdet med bier, honning og honningsalg. Desuden vil Karin fortæller om sin mikrovirksomhed med bier og honning og de tanker og visioner hun og hendes mand har gjort sig ved opstart og drift af så lille en virksomhed. Er det overhovedet muligt at leve af mikro-produktion?

Mandag den 17. juni kl. 19.00

Besøg hos Jakob Jensen og foredrag med Jan Sæther

Sted: Ormehøjvej 1, Rostrup 5485 Skamby

I 2010 havde vi også et sommermøde hos Jakob. Desværre druknede besøget i regn, og vi fik ikke set Jakobs bier. Derfor besøger vi nu Jakob igen og håber på bedre vejr!

Efter at have set og hørt om Jakobs bier, kører vi til Produktionshøjskolen i Søndersø, hvor Jan Søther vil holde et oplæg om bier. Jan skriver: ”Bier har kun en kubikmilimeter hjerne, så den kan ikke lære noget af os, men vi kan lære noget af den!” Jan vil også komme ind på biernes fantastiske højtudviklede sociale samfundsstruktur.

Jan har været medlem af DBF’s bestyrelse, er medstifter af Moesgård Selskab for Holistisk Biavl og en meget engageret fortæller!

Mandag den 22. juli kl. 19.00

Bier, fugle og et alternativt slyngerum hos Kjeld Hansen og møde med DBF’s nye formand

Sted: Ejlby Lundevej 10, 5471 Søndersø.

Vi begynder dette møde med et besøg hos Kjeld Hansen. Kjeld er en erfaren biavler og vil fortælle om, hvordan han laver vinterleje og varroabehandler. Desuden har Kjeld et bud på et anderledes slyngerum og møske løsningen på, hvordan man flytter et bistade uden at ødelægge ryggen. Kjelds fuglevoliere er også åben for interesserede.

Vi drikker kaffen på Hotel Bogense Kyst, og derefter vil DBF’s nye formand, Knud Graaskov, holde et oplæg.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte kræmerplader.

Mandag den 19. august kl. 19.00

Biavl i byen og ”Biavlerhistoriens Helte”

Sted: Hotel Grand i Odense, hovedindgangen i Jernbanegade.

Aftenens arrangement afholdes på Hotel Grand Odense, hvor der bliver mulighed for at se ægte by-biavl. Vi tager op i 6. sals højde og besøger Odenses højst beliggende bigård, på taget af Hotel Grand.

Nede igen vil Antonia Kløvedal, Lars Fischer og Zofuz Knudsen i ”Glassalen” på Grand Hotel fortælle om deres erfaringer med at holde bier i byen.

Efter kaffen vil Lars Fischer, med sit foredrag om ”Biavlerhistoriens Helte”, fortælle os om store og farverige biavlspersonligheder, der gennem tiden har udvidet vores horisont og skabt fundamentet for moderne biavl.

Hotel Grand er vært denne aften og har været så generøse at invitere på kaffe og kage.

Sårheling, markedsføring, varoatolerante bier, bidød og virus

Den årlige biavlskonference var igen i år et stort tilløbsstykke. Mere end 200 var tilmeldt konferencen, fra Nordfyns Biavler Forening var vi 11 deltagere.

Honning anvendt til sårheling

Honningens anvendelsesmuligheder ved sårheling fortalte Professor Finn Gottrup fra sårhelingscenteret på Bispebjerg hospital om i dagens første oplæg. Sårbehandling på hospitalerne kræver temmelig mange ressourcer, exempelvis nævner Finn Gottrup at 5 til 6 % af operationssår kræver sårbehandling. Der vil være rigtig mange penge og ressourcer at spare ved at optimere sårbehandlingen.

Honning har en antiseptisk virkning og opfører sig som antibiotika, viser undersøgelser, Finn Gottrup har deltaget i på Bispebjerg hospital og på Odense Universitetshospital. Fortrinsvis er det Manuka honning fra New Zealand har været anvendt i undersøgelserne. Men honning fra Danmark er også anvendt i undersøgelserne og Finn Gottrup kan ikke påvise, at der er forskel i de to typer honning.

Honning fra manukablomsten menes ikke at have særlig betydning for sårheling fremfor andre typer honning.

Der er også forsket i behandling af kræftsår med honning. Resultatet af denne forskning viser, at honning er lige så effektiv som de traditionelle metoder.

- Der er slet ingen tvivl om at honning virker mod infektion i sår, konkluderer Finn Gottrup.

Markedsføring af honningen

Michael von Bülow fortalte om markedsføring af honning. Det er vigtigt at definere produkt og bestemme målgruppen. Han kom også med gode råd om anvendelse af Internettet. Efter Michael fortalte Berit Nørgaard Olesen om vigtigheden af, at knytte en fortælling til honningen man vil sælge.

Varoatolerante bier

John Kefuss fra Frankrig fortalte om hans succesfulde forsøg med at udvikle varoatolerante bier. John Kefuss var blevet træt af at bruge kemikalier i kampen mod varoamiden. I 2001 beslutter han sig for at droppe kemikalierne.

Han udvikler en simpel metode Bond-metoden inspireret af James Bond ”Live and let die”. Gennem en ørrække tilpasser han metoden og kalder den i dag ”Soft Bond Test” (SBT). Metoden er kendetegnet ved at være simpel, billig og have få risici. Med SBT-metoden udvælger han produktive bier, der klarer sig godt i udrensningstesten og hvor midetrykket er minimalt. Ca. 4% af hans familier opfylder kravene i SBT-metoden og disse familier anvender han i sit avlsarbejde.

I pausen var der mulighed for at udveksle synspunkter med John Keffus. Det benyttede Ejvind Jørgensen sig af og spurgte til erfaringer med at hæve temperaturen i stadet, som et middel til at bekæmpe varoamiden, se dette videoklip fra konferencen af John Kefus og Ejvind Jørgensen:

Neonikotinoider

Neonikotinoider er midler, der bl.a. anvendes i bejdsning af frømateriale og registreres første gang i 1998 i nektar. I 1999 bliver anvendelse af disse midler forbudt i Frankrig. Ligesom de også forbydes i Tyskland på et tidspunkt efter at 11000 tyske bifamilier i Baden-Württemberg er forgiftet med clothianidin.

Rolf Theuerkauf havde et velforberedt oplæg med på biavlskonferencen om neonikotinoider. Foruden at bierne optager midlerne gennem nektar og pollen, så viser undersøgelser at bierne også indtager disse stoffer fra guttationsvandet, dvs. det vand som planterne afgiver i løbet af natten og som ligger på bladene om morgenen.

Små mængder neonikotinider dør bierne ikke af, men de mister deres orienteringsevne, lige som de reducerer deres evne til at yngle. Desuden har stofferne en forstærkende effekt. Forsøg viser, at bier udsat både for neonikotinoider og angrebet af nosema har væsentlig større dødelighed end bier, der kun er angrebet af nosema eller også har optaget neonikotinoider.

Varoa-behandling

Det sidste oplæg stod Per Krüger for. Han havde den store pegefinger med og fastslog, at vi bare ikke er gode nok til at bekæmpe varoamiden i vores bigårde. En undersøgelse af 200 bifamilier fra september 2012 viser, at der er fundet 11,2 mider pr. bifamilie. Det er for mange, i en familie var der 377 mider. Vi skal være væsentlig mere effektive med at bekæmpe varoa.

Per kom også ind på konsekvensen af varoamiden, bierne bliver modtagelige overfor vira og han gennemgik en række forskellige virus. Vi har et alvorligt problem, hvis vi finder deform vingevirus og akut biparalysevirus i vores stader.

Yngel angrebet af Akut Biparalysevirus (foto: Henrik Hansen) 

Yngel angrebet af Deform Vingevirus (foto: Henrik Hansen)

Generalforsamling i DBF

Den årlige generalforsamling i Danmarks Biavlerforening var et tilløbsstykke med over 100 deltagere, heraf 56 delegerede.

I den mundtlige beretning redegjorde Knud Graaskov for aktiviteterne i det forgange år. Steen Fogeds sygemelding og efterfølgende afskedigelse medførte at bestyrelsen måtte trække i arbejdstøjet for at fastholde aktivitetsniveauet i foreningen. De ansatte i sekretariatet fik ros for deres ekstraordinære indsats i den tid, hvor sekretariatet var uden daglig ledelse. Knud Graaskov var konstitueret formand og afløste Ernst Haarder der trak sig som formand på grund af svigtende helbred. Knud Graaskov redegjorde også for økonomiudvalgets aktiviteter. 

Det faglige udvalg har arbejdet med observation-bigårdsprojektet, biernes fødegrundlag, varoa-behandling, COLOSS-projektet og økologisk biavl. Frank Nielsen fra bestyrelsen redegjorde for det faglige udvalgs aktiviteter.

- Kursus for yngre biavlere er populært, i år har 40 deltagere været med på kurset. Der er også startet flere begynderkurser i år end sidste år, fortalte Jan Sæther fra uddannelsesudvalget. Uddannelse af instruktørerne i undervisning og kommunikation har også været en succes.

- Tidsskrift for Biavl har gennemgået et omfattende serviceeftersyn, fortalte Benny Gade fra Medieudvalget, indholdet er blevet mere brugerrettet. Desuden har vi en god hjemmeside, med weblogs, forum, stadevægt og andre vigtige kommunikationsværktøjer.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Bente Gaarde Christensen gennnemgik regnskabet, som viste et underskud på 90.000,-. Manglende kontingentindbetaling samt NaturErhvervsstyrelsen afvisning af at refundere 112.000,- i forbindelse med et projekt, var forklaringen på underskuddet. Heldigvis havde foreningen en ekstraordinær indtægt i form af en arv på kr. 300.000,- som vendte underskuddet til et overskud på kr. 210.000,-

Jørgen Bang fra Svendborg stillede et forslag om, at bestyrelse og ansatte bør være mere tilstede ved generalforsamlingen. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning og Jørgen Bang trak forslaget.

Bestyrelsen fremsatte et forslag til vedtægtsændring om en lovpligtig arbejdsskadeforsikring omfattende alle lokalforeninger. Det vil komme til at koste ca. kr. 10,- pr. medlem pr. år. Forsamlingen godkendte forslaget.

Budget og kontingentforhøjelse på kr. 20,- årligt skabte en del debat, men blev vedtaget.

Knud Graaskov blev valgt til ny formand, i bestyrelsen blev Arne T. Henriksen genvalgt, Rigmor Johansen og Flemming Thorsen er to nye medlemmer i bestyrelsen. Inge Lise Balken blev valgt til suppleant.

 

 

Vintermøder

Knud Graaskov er ny formand for DBF

Her i den kolde og mørke vintertid passer bierne sig selv, mens biavleren bruger tiden på at foberede sig på den kommende sæson. I den lokale biavlerforening er det tid til at mødes med andre biavlere og tilegne sig ny viden om bier og biavl.

årets vintermøder arrangeres sammen med andre gode fynske biavlerforeninger og emnerne for årets vintermøder spænder bredt, de handler bl.a. om Danmarks Biavlerforening, frugtavl, den rigtige bifamilie, det centrale bigårdsregister og naturskolen.

Alle arrangementerne koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. person eksklusiv forplejning. Alle møder slutter senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke nødvendig. Vi mø naturligvis tage forbehold for ændringer af programmet.

Klik på dette link og se programmet som pdf-fil:

Vinterprogram 2013

Ernst Harder – DBF nu og fremover

Onsdag den 16. januar klokken 19:00, Søndersø

Ernst Harder kommer til Fyn for at fortælle om sit arbejde som formand for flere end 4.500 biavlere i Danmark. Vilkårene for DBF ændres radikalt i disse år. Hvilke konsekvenser har det haft, og hvordan vil det påvirke den kommende foreningsstruktur?

Foreningens bestyrelse har i det seneste år ændret arbejdsform.

Bestyrelsens udvalg står nu for en væsentlig del af arbejdsopgaverne i DBF. Kan vi fortsætte denne udvikling,

eller skal der etableres en helt ny foreningsstruktur?

Hvilke forventninger har medlemmerne til foreningen og til bestyrelsen? Hvordan kan bestyrelsen leve op til medlemmernes ønsker og krav? Hvordan udnytter vi hinandens kompetencer bedst muligt? Ernst Harder glæder sig meget til at få en dialog med mødedeltagerne.

Sted: Søndersø Produktionsskole, Odensevej 55, Søndersø

Selleberg – Sødkirsebær, avl og produkter

Onsdag den 13. marts klokken 19.00, Selleberg, Marslev

!!! Bemærk dato er ændret til d. 13. marts!!!

Vi er inviteret til at besøge Herregården Selleberg, som har valgt at satse på avl af sødkirsebær og produktion af kirsebærdelikatesser. Søren Hvenegaard Lassen vil selv fortælle om herregården, om avlen af sødkirsebær, om deres mange produkter baseret på søde kirsebær og afsætningen af dem.

Desuden skal vi se nogle af produktionsfaciliteterne - og et par smagsprøver skulle også kunne blive til.

Sted: Selleberg, Kertemindevejen 23, Marslev

Jørgen Bang – Lav den rigtige bifamilie

Onsdag den 6. marts klokken 19.00, Nyborg

Det er lykkedes at overtale bimester Jørgen Bang til at komme og dele ud af sin store viden om bier. Vi har talt en del om hvordan man sikrer sig sunde familier, der henter masser af honning. Og her er det væsentligt med unge dronninger, så Jørgen Bang vil lære os, hvordan man som uerfaren biavler med enkle midler kan sikre sig unge dronninger og en bestand af reservefamilier.

Jørgen Bang bor på Thurø, - har 4 ha med blommer og 3 ha med ribs - er driftsleder af skovdistriktet på Thurø - 6 løvskove på i alt godt 100 ha - hvor der de senere år er indplantet en del bitræer som naur, ahorn og lind, er formand for Svendborg og Omegns Biavlerforening, har tidligere været i hovedbestyrelsen for DBF i mange år, har hjulpet Eigil Holm med udarbejdelsen af ”Lærebog i Biavl” o.s.v., så I kan godt glæde jer til en udbytterig aften.

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg

Per Kryger – Det centrale bigårdsregister

Tirsdag den 9. april klokken 19.00, Gummerup

”Det Centrale BigårdsRegister (CBR) er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

I CBR har du mulighed for at bidrage til at beskytte honningbierne i Danmark. Det gør du ved at indtaste, hvem du er og markere dine bigårde på et landkort. Så kan CBR give dig og andre biavlere besked, når eller hvis der findes alvorlige skadedyr eller sygdomme hos honningbier.

Alle biavlere kan kun se sine egne oplysninger.

Ud over CBR's fordele i forbindelse med sygdomsbekæmpelse er der også andre fordele ved at registrere bigårde i CBR. I forbindelse med flytning, salg og køb af bifamilier, forenkler CBR bestilling af syn, og gør det muligt at udstede elektroniske sundhedsattester.” Sådan står der på hjemmesiden; men er det rigtigt? Vi har bedt Per Kryger om at fortælle om CBR og det seneste nye indenfor bisygdomme. Per Kryger er seniorforsker ved århus Universitet og forsker i bisygdomme.

Sted: Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup.

John Juul Henriksen – Åløkkestedet

Tirsdag den 30. april klokken 19.00, Davinde

Sekretariatsleder John Juul Henriksen vil fortælle om Naturskolen

åløkkestedet. Vi skal høre lidt om stedets historie, ejerskabet og de funktioner, der er tilknyttet det.

Hvad er egentlig en Naturskole? Hvem er det, der bruger åløkkestedet, hvad bruger de det til, og hvilken hjælp kan man få fra personer, som er tilknyttet det.

Mon ikke også vi kan komme ind på de fremtidsplaner, som findes?

Sted: Naturskolen åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Hudevad, årslev

Vinterkurser

De lange mørke og kolde vinteraftener bruger biavleren til at dygtiggøre sig, så han bliver endnu bedre til at passe bierne, når den kommende sommer kommer. I år har vi planer om at realisere følgende tre vinterkurser:

Bisnedkerens workshop

Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne work-shop mødes vi for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre.

Lørdag d. 1. december kl. 13:00 til 17:00 mødes vi på Ubberud Skole. Tag dit grej, dine tegninger og gode ideer med, så planlægger vi, hvordan vi kan opstarte en workshop nogle aftener i februar og marts. Bent Nielsen er snedker og vil kunne vejlede og hjælpe.

Tilmelding senest d. 29. november til Villy Christensen på mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger. Pris pr. gang er ca. kr. 50,- Er du forhindret i at deltage i første møde, så kontakt alligevel Villy.

Lær at brygge honningøl

Kunne du tænke dig at lave en stout, en ale, en pilsner eller en anden type øl med honning, så vil ølbrygningens ædle kunst blive introduceret for interesserede lørdag d. 19. januar kl. 13:45 til kl. 16:00. Fjorten dage senere tapper vi øllet på flasker.

Vi har bestilt plads hos BrygSelv.dk på Energivej 38 i Odense Syd. Det koster ca. kr. 1500,- at lave et bryg på næsten 50 liter og man er tre til fire personer om at lave et bryg.

Vil du være med til at brygge øl, så kontakt Klaus Ankerstjerne på telefon 20865492 eller mail: ke@aigis.dk. Tilmelding skal ske senest søndag d. 2. december.

Cremekursus